Contact

Voor verdere informatie en/of lidmaatschap kunt u contact opnemen met de administratie via secretaris@dekleinetrompetter.nl
U kunt ook bellen naar 0180-756731

Voor informatie en/of vragen over evenementen kunt u contact opnemen met info@dekleinetrompetter.nl

Als u een van onze ensembles wilt boeken voor een optreden neem dan graag contact op met concerten@dekleinetrompetter.nl

Postadres De Kleine Trompetter:
De Wielewaal 57
2761 XX Zevenhuizen

Lid worden?

U kunt bij ons lid worden als u les wilt of als u al een instrument beheerst en in een van de orkesten wil meespelen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Linda van Dam via secretaris@dekleinetrompetter.nl.
Kom gerust eens langs bij een van onze repetitieavonden om de sfeer te proeven, vrijblijvend mee te spelen of informatie in te winnen.

Als u zich gelijk op wilt geven, vul dan ons online inschrijfformulier in, er wordt er zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

 

Privacy Policy

Per 21-05-2018

Muziekvereniging De Kleine Trompetter hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over

hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Muziekvereniging De Kleine Trompetter houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Muziekvereniging De Kleine Trompetter zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via bovengenoemde gegevens.